A minősített tanúsítványok típusai

A minősített tanúsítványok felhasználhatóságát, illetve a Szolgáltató hibája esetén a kártérítés mértékét a tranzakciós limit és a szolgáltatói felelősségvállalás mértéke korlátozza.

A tanúsítványok díjait ezen korlátok arányában állapítottuk meg.

Válasszon nagyobb értékhatárral rendelkező tanúsítványt, ha nagyobb pénzügyi/jogi biztonságra törekszik.

A kisebb értékhatárral rendelkező tanúsítványokat egyszerű adatszolgáltatásra (pl. magánnyugdíjpénztári adatszolgáltatás) ajánljuk, a nagyobb értékhatárral rendelkezőket elektronikus szerződéskötésre, cégbírósági eljárásra.

Ügyleti érték (tranzakciós limit)

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény alapján a hitelesítés szolgáltató a minősített tanúsítványban meghatározhatja a tanúsítvány felhasználása során az egy alkalommal vállalható kötelezettség legmagasabb értékét. (9. § (2) bekezdés)

A törvény szerint, ha ezt a korlátot meghaladó ügylet aláírására használják a tanúsítványt, akkor a hitelesítés szolgáltató nem felel a károkért, ha bármelyik félnek a hitelesítés szolgáltató hibájából kára származik. (15. § (2) bekezdés)

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például ha az I. díjcsomagba tartozó, 1 millió Ft-os ügyleti értékkel (tranzakciós limittel) rendelkező tanúsítvánnyal aláírnak egy 10 millió Ft-os lakás adásvételi szerződését, és utólag kiderül, hogy a hitelesítés szolgáltató hibázott (például korábban rosszul azonosította az aláíró személyét), akkor az ügyleti érték (tranzakciós limit) meghaladására hivatkozással a hitelesítés szolgáltató elhárít minden kártérítési felelősséget.

Más hitelesítés szolgáltatóknál az alkalmankénti kötelezettségvállalás kifejezést is használják az ügyleti érték vagy a tranzakciós limit kifejezés helyett.

Szolgáltatói felelősség korlátozása

Mit jelent a felelősség korlátozása?
Ha a Szolgáltató hibájából kár éri a velünk szerződéses kapcsolatban lévő aláírót, akkor a felelősségvállalásunk mértékig vállalunk kártérítést.
Rendszereinket és folyamatainkat igyekszünk hibamentesen üzemeltetni, ennek ellenére mindig előfordulhatnak hibák. Ügyfeleink részére meg kívánjuk adni a lehetőséget, hogy alacsonyabb felelősségvállalásért cserében alacsonyabb díjat fizessenek.

Kire vonatkozik a felelősségünk korlátozása?
A szolgáltató felelősségének korlátozása a vele szerződéses kapcsolatban lévő ügyfelekre vonatkozik.

Kártérítési ügyekben - a rosszhiszemű esetek kiszűrése miatt - a biztosítónk veszi át a jogi képviseletünket.