Tanúsítvány fajták

Minden tanúsítvány tartalmaz egy nyilvános kulcsot, tartalmazza annak a megnevezését, aki a nyilvános kulcshoz tartozó magánkulcsot birtokolja, valamint tartalmazza a tanúsítványt kiállító hitelesítés szolgáltató elektronikus aláírását. Egy tanúsítvány alapján megbizonyosodhatunk róla, hogy a benne lévő nyilvános kulcs valóban a tanúsítványban feltüntetett félhez (a tanúsítvány alanyához, birtokosához) tartozik, így később e kulcs segítségével "biztonságosan" (például titkosan vagy hitelesen) kommunikálhatunk az illetővel.

Egy tanúsítványt mindig adott felhasználási célra bocsátanak ki, ezt maga a tanúsítvány is tartalmazza. Alapvetően a következő felhasználási célú tanúsítványok léteznek:

A tanúsítványok aszerint is csoportosíthatóak, hogy milyen információkat tartalmaznak a tanúsítvány birtokosával kapcsolatban. Szervezeti tanúsítványról beszélünk, ha a tanúsítványban feltüntetésre kerül egy szervezet neve, amelyhez a tanúsítvány birtokosa kapcsolódik (pl. az adott szervezet dolgozója). Az ilyen tanúsítványban gyakran megjelenik a tanúsítvány birtokosának a szervezeten belüli szerepe vagy beosztása is (pl. osztályvezető). Hivatáshoz kapcsolódó tanúsítványról beszélünk, ha a tanúsítványban feltüntetésre kerül a tanúsítvány birtokosának hivatása. Személyes tanúsítványról beszélünk, ha a tanúsítvány birtokosa magánszemély, és fenti adatok egyike sem jelenik meg a tanúsítványban.

Minősített tanúsítvány csak természetes személy számára bocsátható ki, de nem minősített (fokozott aláírás létrehozására alkalmas, titkosító és autentikációs) tanúsítvány kibocsátható szervezetek, számítógépek (szerverek, automaták) számára is. Az automaták általában valamilyen szervezet (cég, intézmény stb.) nevében használják a tanúsítványt és a hozzá tartozó magánkulcsot; például számlákat állítanak ki a szervezet nevében, vagy a szervezet weboldalának hitelességét igazolják.

A fenti csoportok mindegyikében léteznek közigazgatási területen is használható és közigazgatási területen nem használható tanúsítványok. A közigazgatási területen használható tanúsítványokra a közigazgatás által meghatározott külön követelményrendszer is vonatkozik. Sajnos, e követelményrendszerhez (illetve a közigazgatási gyökértanúsítványhoz) kapcsolódó néhány szerencsétlen megoldás miatt a közigazgatásban használható tanúsítványokat sok más területen automatikusan elutasítják (ilyen pl. az elektronikus cégeljárás).