Felhasználási területek

2008-tól az ügyvédi tevékenység két területén is jogszabály írja elő az elektronikus aláírás használatát. A legjelentősebb felhasználási területek jelenleg az elektronikus cégeljárás és a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszeren (JÜB rendszer) keresztül történő elektronikus adatlekérdezés.

Elektronikus cégeljárás

A 2007. évi LXI. törvény szerint 2008. július 1-jétől csak minősített elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton lehet benyújtani a kérelmeket a cégbíróságra, ennek megfelelően ma már kizárólag az elektronikus forma létezik, mely a cégeljárás teljes folyamatát jellemzi.

Elektronikus cégbejegyzés és változásbejegyzés esetén a jogi képviselő minősített elektronikus aláírással ellátva, elektronikus okirati formában, elektronikus aktába rendezve, e-mailben nyújtja be a kérelmeket a cégbíróságra. Az illeték és költségtérítés fizetése is elektronikusan, banki átutalással történik.

A cégbíróság az elektronikusan aláírt akták beküldéséről egy elektronikus tértivevényt küld a feladónak, és az eljárás során hozott végzéseket is elektronikus úton közli a jogi képviselővel. A folyamatban a NAV, a MÁK és a KSH is elektronikus formában kommunikál az eljárás résztvevőivel.

A cégtörvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a jogi képviselő a cég papír alapú beszámolóját elektronikus okirattá alakítva, elektronikus úton küldje meg az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, egyidejűleg teljesítve ezzel a gazdasági társaság közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségét.

Az elekronikus cégeljárásban való részvételhez az ügyvédnek minősített elektronikus aláírással kell rendelkeznie. Az elektronikus cégeljárás folyamatának részletes leírása, gyakorlati lépései, a szükséges nyomtatványok és programok a www.e-cegjegyzek.hu oldalon találhatóak.

JÜB rendszer

A 2007. évi LXIV. törvény 2008. január 1-jétől lehetővé teszi az ügyvédek számára, hogy a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében, adatellenőrzés céljából elektronikus úton hozzáférjenek egyes hatósági nyilvántartásokhoz.

Az ügyfelek által a jogügylethez bemutatott okmányokban szereplő adatok megadásával, a JÜB rendszeren keresztül az ügyvéd adatot igényelhet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának egyes nyilvántartásaiból. Ilyen módon az ügyvéd ellenőrizheti a jogügylethez bemutatott okmányok érvényességét, és az ellenőrizendő személy hozzájárulása esetén az adott személy személyazonosságát is.

Az adatigénylés iránti megkeresést az ügyvédnek minősített elektronikus aláírással kell ellátnia.

A JÜB rendszer használatával kapcsolatos információk a www.nyilvantarto.hu oldalon találhatóak.