Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

2016. július 1-től a Microsec eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

2016. július 1-től jelentősen megváltozott az elektronikus aláírásra vonatkozó hazai és európai jogi környezet.

Az új jogszabályi előírások az eddiginél szigorúbb, EU szinten egységes követelményeket fogalmaznak meg a tanúsítványok kiadását, valamint időbélyegzés illetve archiválás szolgáltatást nyújtó ún. bizalmi szolgáltatókra vonatkozóan.

A Microsec e-Szignó Hitelesítés szolgáltató a természetes személyek számára minősített aláíró tanúsítványok kibocsátását 2016. július 1-től eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltatóként nyújtja.

A sikeresen végrehajtott TÜViT audit, és ezt követően elvégzett hatósági (NMHH) szemle lezárását követően a Microsec az eIDAS szerinti minősített bélyegző tanúsítványok kibocsátását, eIDAS szerinti minősített időbélyegzés szolgáltatást valamint eIDAS szerinti minősített archiválás (preservation) szolgáltatást -- Magyarországon elsőként -- 2016. december 20-tól jogosult nyújtani.


Az eIDAS szerinti nem minősített aláíró illetve bélyegző tanúsítványok kibocsátását szintén 2016. július 1-től nyújtja.