Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

Kérdések és válaszok az eIDAS átállással kapcsolatban

1. Mi történt 2016. július 1-én?

Ezen a napon lépett életbe az elektronikus aláírás egységes európai szintű szabályozása (eIDAS rendelet), valamint a nemzeti kiegészítéseket tartalmazó magyar törvény (Eüt.). Ezzel egyidejűleg a jelenlegi elektronikus aláírásról szóló törvény (Eat.) hatályát vesztette.

2. Ki találta ezt ki?

Az Európai Unió már régóta dolgozott egy egységes szabályozási környezet létrehozásán. Ez végre megtörtént, egységesítve az európai elektronikus aláírás szabályozását. Ennek eredményeképpen az eIDAS rendelet szerinti minősített tanúsítványokat minden EU tagállam köteles elfogadni a rendelet által meghatározott joghatással.

3. Mi változott?

Az eIDAS rendelet szerint a jogi személyek számára már nem aláíró, hanem bélyegző tanúsítványok bocsáthatóak ki, amelyekkel aláírás helyett bélyegzőt lehet létrehozni. Műszaki értelemben a régi és új tanúsítványok illetve az azokkal létrehozott aláírás/bélyegző megegyeznek, a különbség csupán az elnevezésben valamint a tanúsítványok adattartalmában van.

Az új jogi szabályozás a weboldal-hitelesítő tanúsítványokra is kiterjed, és kódaláírás céljából (szoftverek kódjának aláírására) is bocsátható ki eIDAS rendelet szerinti tanúsítvány.

További fontos változás, hogy az új jogszabályi előírások az eddiginél szigorúbb, EU szinten egységes követelményeket fogalmaznak meg a tanúsítványok kiadását, valamint időbélyegzés illetve archiválás szolgáltatást nyújtó ún. bizalmi szolgáltatókra vonatkozóan.

4. Mivel jár ez?

Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek eIDAS szerint minősített bizalmi szolgáltatók kívánnak lenni, át kell térniük az eIDAS szerinti működésre.A minősített szolgáltatások esetében az átállásra az európai és hazai jogszabályok átmeneti időszakot biztosítanak, az átállás határideje 2017. június 30.

A nem minősített szolgáltatások esetében nem volt átmeneti időszak, a korábbi (Eat. szerinti) fokozott szolgáltatásokat legkésőbb 2016. június 30-án le kellett állítani. Az eIDAS rendelet szerinti szolgáltatást leghamarabb 2016. július 1-én lehetett megkezdeni.

5. Milyen módon történt az átállás a Microsec-nél?

A Microsec 2016. július 1-től eIDAS szerint EU minősített szolgáltatóként működik, a természetes személyek számára eIDAS szerint minősített aláíró tanúsítványokat bocsát ki.
2016. július 1-jén indultak el az eIDAS szerint nem minősített szolgáltatásai is, ezek keretében már lehetséges eIDAS konform aláíró és bélyegző tanúsítványokat igényelni.

A Microsecnél 2016. őszén sikeresen megtörtént a német TÜViT által végrehajtott megfelelőségértékelés, ezt követően pedig lezajlott a magyar hatósági (NMHH) szemle. Ennek eredményeképpen a Microsec 2016. december 20-tól – Magyarországon elsőként – jogosult az eIDAS szerinti minősített bélyegző tanúsítványok kibocsátása, eIDAS szerinti minősített időbélyegzés szolgáltatás, valamint az eIDAS szerinti minősített archiválás (preservation) szolgáltatások nyújtására is. 

Hogyan érint ez engem?

Az attól függ, hogy korábban milyen elektronikus aláírással rendelkezett. Ön bármelyik szolgáltatásunkat vette/veszi is igénybe, gondoskodunk annak folytonos biztosításáról.

A. Magánszemély vagyok és minősített elektronikus aláírásom van, mit kell tennem?

Önnek nincsen teendője.

A tanúsítványok joghatásukat megőrizve lejáratukig korlátozás nélkül használhatóak.

B. Minősített automata tanúsítványt használok, ami cég nevére lett kibocsátva (pl. számlázó program, ügyviteli rendszer stb. használja). Van teendőm?

Tekintve, hogy az eIDAS rendelet szerint a szervezetek számára aláíró tanúsítvány helyett bélyegző tanúsítványt kell kibocsátani, az Ön által használt tanúsítványt a Microsec 2017. június 30-át megelőzően ingyenesen megújítja az új, eIDAS rendelet szerinti bélyegző tanúsítványra. Ezzel kapcsolatban e-mailben megkeressük majd Önöket.

C. Korábban fokozott biztonságú aláíró tanúsítványt használtam. Mivel jár számomra az eIDAS átállás?

A nem minősített szolgáltatásokra vonatkozóan sajnos nem volt átmeneti időszak, a korábbi ilyen szolgáltatás keretében kibocsátott tanúsítványokat 2016. június 30-án visszavontuk.
A korábbi tanúsítvány helyett az Ön választásának megfelelő új tanúsítványt bocsátottunk ki.
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy minden Ön által használt rendszerben a tanúsítvány cserére kerüljön.
Amennyiben Ön esetleg nem jelzett vissza az új tanúsítvány kibocsátásával kapcsolatban, akkor javasoljuk, hogy azt minél előbb tegye meg.

D. Autentikációs, titkosító tanúsítványt használok. Ezekre is vonatkozik a változás?

Az autentikációs és titkosító tanúsítványokra nem vonatkoznak az elektronikus aláírással kapcsolatos jogszabályi változások. Ezen szolgáltatásokat a Microsec a továbbiakban is változatlanul nyújtja.