Kérdések és válaszok az eIDAS átállással kapcsolatban

1. Mi történt 2016. július 1-én?

Ezen a napon lépett életbe az elektronikus aláírás egységes európai szintű szabályozása (eIDAS rendelet), valamint a nemzeti kiegészítéseket tartalmazó magyar törvény (Eüt.). Ezzel egyidejűleg a jelenlegi elektronikus aláírásról szóló törvény (Eat.) hatályát vesztette.

2. Ki találta ezt ki?

Az Európai Unió már régóta dolgozott egy egységes szabályozási környezet létrehozásán. Ez végre megtörtént, egységesítve az európai elektronikus aláírás szabályozását. Ennek eredményeképpen az eIDAS rendelet szerinti minősített tanúsítványokat minden EU tagállam köteles elfogadni a rendelet által meghatározott joghatással.

3. Mi változott?

Az eIDAS rendelet szerint a jogi személyek számára már nem aláíró, hanem bélyegző tanúsítványok bocsáthatóak ki, amelyekkel aláírás helyett bélyegzőt lehet létrehozni. Műszaki értelemben a régi és új tanúsítványok illetve az azokkal létrehozott aláírás/bélyegző megegyeznek, a különbség csupán az elnevezésben valamint a tanúsítványok adattartalmában van.

Az új jogi szabályozás a weboldal-hitelesítő tanúsítványokra is kiterjed, és kódaláírás céljából (szoftverek kódjának aláírására) is bocsátható ki eIDAS rendelet szerinti tanúsítvány.

További fontos változás, hogy az új jogszabályi előírások az eddiginél szigorúbb, EU szinten egységes követelményeket fogalmaznak meg a tanúsítványok kiadását, valamint időbélyegzés illetve archiválás szolgáltatást nyújtó ún. bizalmi szolgáltatókra vonatkozóan.

4. Mivel jár ez?

Az eIDAS rendelet szerinti működésre a minősített szolgáltatások esetében nem kell azonnal áttérni, az átállásra az európai és hazai jogszabályok átmeneti időszakot biztosítanak.

A nem minősített szolgáltatások esetében nincs átmeneti időszak, a korábbi (Eat. szerinti) fokozott szolgáltatásokat legkésőbb 2016. június 30-án le kellett állítani. Az eIDAS rendelet szerinti szolgáltatást leghamarabb 2016. július 1-én lehetett megkezdeni.

5. Mi történik a Microsec-kel?

A Microsec 2016. július 1-től eIDAS szerinti EU minősített szolgáltatóként működik, a természetes személyek számára minősített aláíró tanúsítványokat bocsát ki.
A Microsec 2016. július 1-jén beindította az eIDAS szerinti nem minősített szolgáltatásait is, ezek keretében már lehetséges eIDAS konform aláíró és bélyegző tanúsítványokat igényelni.

A további szolgáltatásaink (minősített bélyegző tanúsítványok kibocsátása, minősített időbélyeg és archiválás szolgáltatás) eIDAS szerinti működésre való átállítása a jogszabályok által lehetővé tett keretek között, különböző ütemezéssel történik.

6. Hogyan érint ez engem?

Az attól függ, hogy korábban milyen elektronikus aláírással rendelkezett.

Ön bármelyik szolgáltatásunkat vette/veszi is igénybe, gondoskodunk annak folytonos biztosításáról.

7. Magánszemély vagyok és minősített elektronikus aláírásom van, mit kell tennem?

Önnek nincsen teendője.

A tanúsítványok joghatásukat megőrizve lejáratukig korlátozás nélkül használhatóak.

8. Minősített automata tanúsítványt használok, ami cég nevére lett kibocsátva (pl. számlázó program, ügyviteli rendszer stb. használja). Van teendőm?

Önnek jelenleg nincsen teendője. Tekintve, hogy az eIDAS rendelet szerint a szervezetek számára aláíró tanúsítvány helyett bélyegző tanúsítványt kell kibocsátani, az Ön által használt tanúsítványt a Microsec 2016. december 31-ét megelőzően ingyenesen megújítja az új, eIDAS rendelet szerinti bélyegző tanúsítványra.

9. Korábban fokozott biztonságú aláíró tanúsítványt használtam. Mivel jár számomra az eIDAS átállás?

A nem minősített szolgáltatásokra vonatkozóan sajnos nincsen átmeneti időszak, a korábbi ilyen szolgáltatás keretéebn kibocsátott tanúsítványokat 2016. június 30-án visszavontuk.
A korábbi tanúsítvány helyett az Ön választásának megfelelő új tanúsítványt bocsátottunk ki.
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy minden Ön által használt rendszerben a tanúsítvány cserére kerüljön.
Amennyiben Ön esetleg nem jelzett vissza az új tanúsítvány kibocsátásával kapcsolatban, akkor javasoljuk, hogy azt minél előbb tegye meg.

10. Mi történik a minősített időbélyegzés szolgáltatással és a minősített archiválás szolgáltatással?

Ezen szolgáltatásokat a Microsec 2016. július 1-jét követően a hazai jogszabályok által definiált nemzeti minősített szolgáltatóként nyújtja. 2016. december 31-ét megelőzően a szolgáltatások megkapják az eIDAS rendelet szerinti minősített státuszt is.

11. Autentikációs, titkosító tanúsítványt használok. Ezekre is vonatkozik a változás?

Az autentikációs és titkosító tanúsítványokra nem vonatkoznak az elektronikus aláírással kapcsolatos jogszabályi változások. Ezen szolgáltatásokat a Microsec a továbbiakban is változatlanul nyújtja.