Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

Szerződéskötés elektronikus aláírással

Szerződéskötés e-aláírással akkor is lehetséges, ha csak az egyik fél rendelkezik elektronikus aláírással.

A hétköznapjainkat jelenleg övező, fokozott járványügyi helyzet okkal vethet fel bizonyos, szolgáltatásainkhoz kapcsolódó kérdéseket. Cikkünkben pontokba szedtük a lehetséges módszereket és tudnivalókat arra az esetre, ha az egyik fél papír alapon, a másik fel pedig elektronikusan szeretné aláírni a szerződést. Az ilyen módon való szerződéskötés teljes mértékben megfelel a magyar jognak!

Ha csak nekem van e-aláírásom, de a másik félnek nincs, hogyan tudunk szerződni?

Írásba foglalt szerződést lehet létrehozni akkor is, ha a felek nem ugyanazt a szerződéspéldányt írják alá, akár nem ugyanolyan módon! Ilyen esetben a papír alapú és az elektronikus okirat együtt alkotja szerződést. Ha megvan az általam elektronikusan aláírt szerződéspéldány és megkaptam a partnertől az általa papíron aláírt változatot, a szerződés létrejött és ez bizonyítható. A Ptk. 6:70 § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a külön okiratok tartalmából együttesen kitűnik a felek kölcsönös akarata, úgy a külön okiratokat együttesen írásbeli szerződésnek kell tekinteni. Sőt az írásbeli szerződés akkor is létrejön, ha a több példányban kiállított okiratok közül mindegyik fél csak a másik félnek szánt példányt írja alá.

Ha az egyik fél papíron, a másik fél elektronikusan ír alá, de azt szeretnénk, hogy a teljes megállapodás egy dokumentumban látszódjon, mit tehetünk?

Ebben az esetben a papír alapon aláírt változatról hiteles elektronikus másolat készíthető, amely másolatot a másik (elektronikus aláírással rendelkező) fél már elektronikusan írja alá. Az így elektronikusan aláírt hiteles elektronikus másolat írásbeli szerződésnek számít, önmagában tartalmazza a felek kölcsönös akaratnyilatkozatát.

Bővebb információk az elektronikus másolat készítéséről


Ha alá tudok írni papíron is és elektronikusan is, melyik módszert válasszam? Melyikkel járok jobban?

Tanúsítványok igénylése
Bővebb információk a tanúsítványokról