Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

A minősített tanúsítványok típusai

A minősített tanúsítványok felhasználhatóságát, illetve a Szolgáltató hibája esetén a kártérítés mértékét a szolgáltatói felelősségvállalás mértéke korlátozza.

A tanúsítványok díjait ezen korlátok arányában állapítottuk meg.

Válasszon magasabb szolgáltatói felelősségvállalással rendelkező tanúsítványt, ha nagyobb pénzügyi/jogi biztonságra törekszik.

A alacsonyabb értékhatárral rendelkező tanúsítványokat egyszerű adatszolgáltatásra ajánljuk, a magasabb értékhatárral rendelkezőket elektronikus szerződéskötésre, cégbírósági eljárásra.

Szolgáltatói felelősség korlátozása

Mit jelent a felelősség korlátozása?

Ha a Szolgáltató hibájából kár éri a velünk szerződéses kapcsolatban lévő aláírót, akkor a felelősségvállalásunk mértékig vállalunk kártérítést.

Rendszereinket és folyamatainkat igyekszünk hibamentesen üzemeltetni, ennek ellenére mindig előfordulhatnak hibák. Ügyfeleink részére meg kívánjuk adni a lehetőséget, hogy alacsonyabb felelősségvállalásért cserében alacsonyabb díjat fizessenek.

Kire vonatkozik a felelősségünk korlátozása?

A szolgáltató felelősségének korlátozása a vele szerződéses kapcsolatban lévő ügyfelekre vonatkozik.

Kártérítési ügyekben - a rosszhiszemű esetek kiszűrése miatt - a biztosítónk veszi át a jogi képviseletünket.