Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

Személy azonosításához szükséges adatok elektronikus ellenőrizhetőségének biztosítása

A közigazgatási területen alkalmazható tanúsítványaink esetében biztosítjuk a tanúsítványok alanyának azonosításához szükséges adatok elektronikus ellenőrizhetőségét. Ennek célja, hogy egy tanúsítvány alanyáról egyértelműen el lehessen dönteni, hogy ő pontosan kicsoda (a tanúsítványban szereplő adatokat a személy természetes azonosító adataihoz lehessen kötni).

Az ellenőrzést a magyar közigazgatásban dolgozó, arra jogszabály által felhatalmazott felek kérhetik.

Az ellenőrzés során az ellenőrzést igénylő megadja az azonosítani kívánt személy tanúsítványában szereplő adatait (Név, Egyedi OID azonosítója (serialnumber), Tanúsítvány sorozatszáma, Tanúsítvány ujjlenyomata), valamint a személy ellenőrizni kívánt természetes azonosító adatait (Viselt név, Születési név, Anyja születési neve, Születési hely, Születési idő, Személyazonosító okmány típusa, száma). Erre a Hitelesítés-szolgáltató „igen” vagy „nem” választ ad (illetve jelzi, ha a keresett személy számára nem került kibocsátásra a Hitelesítés-szolgáltatónál ilyen tanúsítvány).

Az ellenőrzés menete

Az ellenőrzés úgy történik, hogy az ellenőrzést igénylő fél kitölti az erre a célra szolgáló „Személy azonosítási kérelem” űrlapot, amely innen letölthető. Ebben megadja a fent felsorolt adatokat, illetve nyilatkozik arról, hogy jogosult az ellenőrzés elvégzésére. Ezt elektronikusan alá kell írnia és elküldenie az e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató ügyfélszolgálatára (info@e-szigno.hu).

A Hitelesítés-szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársa feldolgozza a kérelmet, ellenőrzi a tanúsítvány alanyának és a megadott természetes azonosító adatoknak az összetartozását és az eredményt felvezeti a kérelemre. A választ is tartalmazó űrlapot elektronikusan aláírja, és visszaküldi a kérelem benyújtójának arra az email címre, ahonnan a kérés érkezett.

Egyéb tudnivalók

A személy azonosítási kérelmet olyan tanúsítvány alapján kell aláírni, amely

Az aláírásban nem kötelező időbélyeget is elhelyezni. A Hitelesítés-szolgáltató időbélyeget is tartalmazó aláírással látja el a választ.

A személy azonosításához szükséges adatok ellenőrzéséhez nem szükséges külön szerződést kötni a Hitelesítés-szolgáltatóval, a szolgáltatás a jogosultság igazolásával automatikusan igénybe vehető. Minden beérkező kérést archiválunk.