Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

Tanúsítvány felfüggesztése és visszavonása, szolgáltatás felmondása

Tanúsítvány felfüggesztése és visszavonása

Amennyiben elveszítette intelligens kártyáját (vagy a tanúsítványához tartozó magánkulcs vagy aláírás-létrehozó adat illetéktelen kezekbe került), haladéktalanul gondoskodjon tanúsítványa felfüggesztéséről vagy visszavonásáról. Ha tanúsítványa nem kártyára került kibocsátásra, és úgy gondolja, hogy valaki megismerhette a tanúsítványt védő jelszót, akkor is érdemes felfüggesztenie vagy visszavonatnia a tanúsítványát.

Aki a kártyához (és a kártyához tartozó PIN kódhoz), illetve a magánkulcshoz (és az azt védő jelszóhoz) hozzájut, az – a tanúsítvány típusától függően – az Ön nevében elektronikus aláírásokat tud létrehozni, az Önnek szóló titkosított állományokat tud visszafejteni, az Ön jogosultságával tud belépni rendszerekbe vagy az Ön által üzemeltetett weboldalt hitelesnek tűnően meg tudja személyesíteni. Ha felfüggesztette vagy visszavonta tanúsítványát, akkor ezek a műveletek már nem lesznek végrehajthatóak a kártya vagy a magánkulcs birtokában sem.

A felfüggesztés és a visszavonás között az a különbség, hogy a felfüggesztés átmenetileg teszi érvénytelenné a tanúsítványt, a felfüggesztett tanúsítvány visszaállítható, vagyis újra érvényessé tehető, míg a visszavonás végérvényes állapotváltozás, a visszavont tanúsítvány érvényessége nem állítható vissza. Azt tanácsoljuk, hogy ha kártyája elveszett, haladéktalanul függessze fel a tanúsítványát. Ha kártyáját később mégis megtalálja, a tanúsítványt visszaállíthatja. Ha a kártyát nem találja meg, akkor gondoskodjon a tanúsítvány visszavonásáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy kártyán kibocsátott tanúsítvány esetén az összes kártyán lévő tanúsítványra kiterjed az ön által indított visszavonás vagy felfüggesztés, szoftveres tanúsítvány esetén az összes azonos jelszóhoz tartozóra vonatkozik. Ha ezek között van weboldal-hitelesítő tanúsítvány, az minden ilyen esetben visszavonásra kerül. Továbbá tájékoztatjuk, hogy távoli kulcsmenedzsment szolgáltatáshoz kibocsátott tanúsítványok esetében a visszavonással egyidejűleg a magánkulcs is megsemmisítésre kerül.

A tanúsítvány felfüggesztése, illetve visszavonása ingyenes, csak a tanúsítvány visszaállításáért számolunk fel díjat.

A weboldal-hitelesítő (SSL/TLS) tanúsítványok érvényessége nem függeszthető fel, azok azonnal visszavonásra kerülnek, minden más tanúsítvány típus esetében a felfüggesztés igényelhető.


Felfüggesztés a weboldalunkon

A tanúsítványokat (kivéve: weboldal-hitelesítő tanúsítványok) legegyszerűbben honlapunkon, online függesztheti fel a szükséges azonosító adatok megadásával.
Tanúsítvány felfüggesztése weboldalunkon keresztül


Visszavonás a weboldalunkon

A tanúsítványokat (kivéve: weboldal-hitelesítő tanúsítványok) legegyszerűbben honlapunkon, online vonhatja vissza a szükséges azonosító adatok megadásával.
Tanúsítvány visszavonása weboldalunkon keresztül


Felfüggesztés SMS üzenet küldésével

A tanúsítványokat (kivéve: weboldal-hitelesítő tanúsítványok) 2018. január 1-jétől SMS üzenetben is felfüggesztheti. Az ügyfelek a felfüggesztésre szolgáló telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben (SMS) jelezhetik a szolgáltatónak, ha aláírást létrehozó eszközük vagy a tanúsítványhoz tartozó magánkulcsuk illetéktelen kezekbe került.

A szöveges üzenetben érkező felfüggesztési kérelmek feldolgozását a szolgáltató a beérkezést követően haladéktalanul megkezdi, majd a szolgáltató rendszere automatikusan generált válaszüzenetet küld a kérelmező telefonszámára a feldolgozás eredményéről és a felfüggesztés sikerességéről.

A szöveges üzenetben küldött kérelemben az alábbi adatokat kell megadni:
a tanúsítvány Alanyának születési dátumát (csak természetes személy Alany esetében) vagy a tanúsítványban szereplő OID-jének utolsó három tagját;
a tanúsítványhoz tartozó felfüggesztési jelszót.

Példák formailag helyes felfüggesztési kérelemre:

1976-11-04 a1b2c3d4
2.1.134 pacsirta

A rejtett telefonszámról küldött SMS alapú felfüggesztési kérelmeket a szolgáltató az üzenet tartalmától függetlenül minden esetben elutasítja.

A szolgáltatás folytonossága érdekében a Hitelesítés Szolgáltató két különböző mobilszolgáltató által üzemeltetett telefonszámot is fenntart. Amennyiben az egyik telefonszámon sikertelen az SMS küldés (nem érkezik visszaigazolás), kérjük, ismételje meg a másik számra.

A felfüggesztői SMS fogadására szolgáló telefonszámok:


Felfüggesztés ügyfélszolgálatunkon keresztül


Tanúsítványát (kivéve: weboldal-hitelesítő tanúsítványok) a fentieken kívül felfüggesztheti ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, vagy az ügyfélszolgálatnak megküldött írásos kérelemben a szolgáltatási szabályzat 4.9.15. fejezetében leírtak szerint.


Weboldal-hitelesítő (SSL/TLS) tanúsítványok visszavonása SMS üzenet küldésével

Az e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 2018. január 1-jétől fogad SMS üzenetben érkező visszavonási kérelmeket a weboldal-hitelesítő tanúsítványok visszavonására.

Az ügyfelek a visszavonásra szolgáló telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben jelezhetik a szolgáltatónak, ha a tanúsítványhoz tartozó magánkulcsuk illetéktelen kezekbe került.

A szöveges üzenetben érkező kérelmek feldolgozását a szolgáltató a beérkezést
követően haladéktalanul megkezdi, majd a szolgáltató rendszere automatikusan generált válaszüzenetet küld a kérelmező telefonszámára a feldolgozás eredményéről és a visszavonás sikerességéről.

A szöveges üzenetben küldött kérelemben az alábbi adatokat kell megadni:
a tanúsítványban szereplő Alany OID utolsó három tagját;
a tanúsítványhoz tartozó visszavonási jelszót.

Példa formailag helyes visszavonási kérelemre:

2.1.134 pacsirta

A rejtett telefonszámról küldött SMS alapú visszavonási kérelmeket a szolgáltató az üzenet tartalmától függetlenül minden esetben elutasítja.

A visszavonási SMS fogadására szolgáló telefonszámok:


Weboldal-hitelesítő (SSL/TLS) tanúsítványok visszavonása ügyfélszolgálatunkon keresztül

Weboldal-hitelesítő tanúsítványát a fentieken kívül visszavonathatja ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, vagy az ügyfélszolgálatnak megküldött írásos kérelemben a szolgáltatási szabályzat 4.9.3 fejezetében leírtak szerint.Felmondás, tanúsítvány szolgáltatás megszüntetése (visszavonás)


Rendes felmondás

Az Előfizető írásban kezdeményezheti a Szolgáltatási Szerződés felmondását. A rendes felmondást az Előfizető képviselőjének aláírásával ellátva fogadjuk el, melyet elektronikusan aláírt dokumentumként továbbíthat ügyfélszolgálatunk központi e-mail címére (info@e-szigno.hu) vagy papír alapon postára is adhat. Ez esetben kérjük, ügyfélszolgálatunk postacímére juttassa el. (1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13. Graphisoft Park Déli terület C épület). Rendes felmondás esetén a Szerződés felmondási ideje 30 nap, amely a felmondás kézhezvételének napján kezdődik. Amennyiben a szolgáltatást egy 30 napot meghaladó jövőbeni időpontban kívánja megszüntetni, kérjük, a lenti nyomtatvány helyett a visszavonási kérelem űrlapot töltse ki, abban tud későbbi időpontot rögzíteni.

Rendes felmondás formanyomtatvány

Tanúsítvány szolgáltatás megszüntetése adott tanúsítványra vonatkozóan (visszavonás)

Az Előfizető, a bejelentett szervezeti ügyintéző, vagy a tanúsítvány alanya írásban kezdeményezheti a tanúsítvány szolgáltatás megszüntetését adott tanúsítvány vonatkozásában. A szolgáltatás adott tanúsítvány vonatkozásában történő megszüntetésére irányuló kérelmet a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés részleges (az adott tanúsítványra vonatkozó) felmondásának tekinti. Ekkor a megadott tanúsítvány visszavonásra kerül, és a felmondási idő letelte után a kapcsolódó díjfizetési kötelezettség megszűnik.

A Szolgáltató a visszavonási kérelem alapján a szolgáltatást csak a visszavonni kért tanúsítvány vonatkozásában szünteti meg, a Szolgáltatási Szerződésben szereplő többi szolgáltatás nyújtása változatlanul tovább folytatódik. A tanúsítvány szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó (visszavonási) kérelmet aláírással ellátva fogadjuk el, melyet elektronikusan aláírt dokumentumként továbbíthat az erre a célra létrehozott e-mail címre (visszavonas@e-szigno.hu), vagy papíralapon postára adhat (1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.).

Tanúsítvány szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó (visszavonási) kérelem formanyomtatvány