Tanúsítvány felfüggesztése és felmondása

Amennyiben elveszítette intelligens kártyáját (vagy a tanúsítványához tartozó magánkulcs vagy aláírás-létrehozó adat) illetéktelen kezekbe került, haladéktalanul gondoskodjon tanúsítványa felfüggesztéséről vagy visszavonásáról. Ha a (fokozott biztonságú) tanúsítványa nem kártyára került kibocsátásra, és úgy gondolja, hogy valaki megismerhette a tanúsítványt védő jelszót, akkor is érdemes felfüggesztenie a tanúsítványát.

Aki a kártyához (és a kártyához tartozó PIN kódhoz), illetve a tanúsítványhoz és az azt védő jelszóhoz hozzájut, az Ön nevében elektronikus aláírásokat tud létrehozni. Ha felfüggesztette vagy visszavonta tanúsítványát, akkor már csak érvénytelen elektronikus aláírásokat lehet létrehozni.

A felfüggesztés és a visszavonás között az a különbség, hogy a felfüggesztett tanúsítvány visszaállítható, vagyis újra érvényessé tehető, míg a visszavont tanúsítvány soha többet nem lehet érvényes, helyette új tanúsítványra van szükség. Azt tanácsoljuk, hogy ha kártyája elveszett, haladéktalanul függessze fel a tanúsítványát. Ha kártyáját később mégis megtalálja, a tanúsítványt visszaállíthatja. Ha a kártyát nem találja meg, akkor gondoskodjon a tanúsítvány visszavonásáról.

A tanúsítvány felfüggesztése, illetve visszavonása ingyenes, csak a tanúsítvány visszaállításáért számolunk fel díjat.

Legegyszerűbb, ha a tanúsítványt weboldalunkon keresztül függeszti fel:

Tanúsítvány felfüggesztése weboldalunkon keresztül

Tanúsítványát ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, vagy a 24 órás telefonos ügyeleten keresztül függesztheti fel. Az ügyeleti telefonszámok a következők: (+36-1) 505-4446, (+36-1) 505-4447, (+36-20) 263-4943, (+36-30) 326-2187. Kérjük, kizárólag felfüggesztés céljából hívja ezen ügyeleti számokat, mert e számokat arra tartjuk fent, hogy a felfüggesztést kezdeményező ügyfeleinket minden esetben ki tudjuk szolgálni, így az ügyeleti számokon jelentkező munkatársaink más témában nem tudnak segítséget nyújtani.

Telefonos felfüggesztés esetén munkatársunk megkérdezi az Ön személyes adatait, illetve felfüggesztési jelszavát, amely - kártyán kibocsátott tanúsítvány esetén - a kártyához tartozó PUK borítékban található.

Tanúsítvány szolgáltatás rendes felmondás űrlap (.doc)

Az Előfizető vagy szerződéses kapcsolattartó írásban kezdeményezheti a Szolgáltatási szerződés felmondását. A rendes felmondást az Előfizető aláírásával ellátva fogadjuk el, melyet elektronikusan aláírt dokumentumként továbbíthat ügyfélszolgálatunk központi e-mail címére (info@e-szigno.hu), vagy papíralapon postára adhat (1031 Budapest, Záhony u. 7. D épület).

Szerződésmódosítási kérelem űrlap (.doc)

Az Előfizető vagy szerződéses kapcsolattartó kezdeményezheti a Szolgáltatási szerződésben felsorolt alanyok listájának módosítását. A letölthető formanyomtatvány segítségével a szerződésben szereplő tanúsítvány alanyok törlése kérelmezhető. A szerződés módosítását az Előfizető aláírásával ellátva fogadjuk el, melyet elektronikusan aláírt dokumentumként továbbíthat ügyfélszolgálatunk központi e-mail címére (info@e-szigno.hu), vagy papíralapon postára adhat (1031 Budapest, Záhony u. 7. D épület).