Tanúsítvány felfüggesztése és felmondása

Amennyiben elveszítette intelligens kártyáját (vagy a tanúsítványához tartozó magánkulcs vagy aláírás-létrehozó adat) illetéktelen kezekbe került, haladéktalanul gondoskodjon tanúsítványa felfüggesztéséről vagy visszavonásáról. Ha a (fokozott biztonságú) tanúsítványa nem kártyára került kibocsátásra, és úgy gondolja, hogy valaki megismerhette a tanúsítványt védő jelszót, akkor is érdemes felfüggesztenie a tanúsítványát.

Aki a kártyához (és a kártyához tartozó PIN kódhoz), illetve a tanúsítványhoz és az azt védő jelszóhoz hozzájut, az Ön nevében elektronikus aláírásokat tud létrehozni. Ha felfüggesztette vagy visszavonta tanúsítványát, akkor már csak érvénytelen elektronikus aláírásokat lehet létrehozni.

A felfüggesztés és a visszavonás között az a különbség, hogy a felfüggesztett tanúsítvány visszaállítható, vagyis újra érvényessé tehető, míg a visszavont tanúsítvány soha többet nem lehet érvényes, helyette új tanúsítványra van szükség. Azt tanácsoljuk, hogy ha kártyája elveszett, haladéktalanul függessze fel a tanúsítványát. Ha kártyáját később mégis megtalálja, a tanúsítványt visszaállíthatja. Ha a kártyát nem találja meg, akkor gondoskodjon a tanúsítvány visszavonásáról.

A tanúsítvány felfüggesztése, illetve visszavonása ingyenes, csak a tanúsítvány visszaállításáért számolunk fel díjat.

Felfüggesztés weboldalunkon

A tanúsítványokat legegyszerűbben honlapunkon, online függesztheti fel.
Tanúsítvány felfüggesztése weboldalunkon keresztül

Felfüggesztés SMS üzenet küldésével

Az e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 2018. január 1-jétől SMS üzenetben érkező felfüggesztési kérelmeket is fogad. Az e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató ügyfelei a felfüggesztésre szolgáló telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben jelezhetik a szolgáltatónak, ha aláírást létrehozó eszközük vagy a tanúsítványhoz tartozó magánkulcsuk illetéktelen kezekbe került.

Az SSL tanúsítványok érvényességét nem lehet felfüggeszteni.

A szöveges üzenetben érkező kérelmek feldolgozását a szolgáltató a beérkezést követően haladéktalanul megkezdi, majd a szolgáltató rendszere automatikusan generált válaszüzenetet küld a kérelmező telefonszámára a feldolgozás eredményéről és a felfüggesztés sikerességéről.

A szöveges üzenetben küldött kérelemben az alábbi adatokat kell megadni:
• a tanúsítvány Alanyának születési dátumát vagy a tanúsítványban szereplő OID-jének utolsó három tagját;
• a tanúsítványhoz tartozó felfüggesztési jelszót.

Példák formailag helyes felfüggesztési kérelemre:
• "1976-11-04 a1b2c3d4"
• "2.1.134 pacsirta"
A rejtett telefonszámról küldött SMS alapú felfüggesztési kérelmeket a szolgáltató az üzenet tartalmától függetlenül minden esetben elutasítja.

Felfüggesztés ügyfélszolgálatunkon vagy telefonon keresztül

Tanúsítványát ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, vagy a 24 órás telefonos ügyeleten keresztül függesztheti fel. Az ügyeleti telefonszámok a következők:

(+36-1) 505-4446, (+36-1) 505-4447, (+36-20) 263-4943, (+36-30) 326-2187.

Kérjük, kizárólag felfüggesztés céljából hívja ezen ügyeleti számokat, mert e számokat arra tartjuk fent, hogy a felfüggesztést kezdeményező ügyfeleinket minden esetben ki tudjuk szolgálni, így az ügyeleti számokon jelentkező munkatársaink más témában nem tudnak segítséget nyújtani.
Telefonos felfüggesztés esetén munkatársunk megkérdezi az Ön személyes adatait, illetve felfüggesztési jelszavát, amely - kártyán kibocsátott tanúsítvány esetén - a kártyához tartozó PUK borítékban található.

SSL tanúsítványok visszavonása SMS üzenet küldésével

A e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 2018. január 1-jétől kizárólag SSL tanúsítványok esetén SMS üzenetben érkező visszavonási kérelmeket is fogad.

A e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató ügyfelei a visszavonásra szolgáló telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben jelezhetik a szolgáltatónak, ha a tanúsítványhoz tartozó magánkulcsuk illetéktelen kezekbe került.

A szöveges üzenetben érkező kérelmek feldolgozását a szolgáltató a beérkezést
követően haladéktalanul megkezdi, majd a szolgáltató rendszere automatikusan generált válaszüzenetet küld a kérelmező telefonszámára a feldolgozás eredményéről és a visszavonás sikerességéről.

A szöveges üzenetben küldött kérelemben az alábbi adatokat kell megadni:
• a tanúsítvány Alanyának születési dátumát vagy a tanúsítványban szereplő OID-jének utolsó három tagját;
• a tanúsítványhoz tartozó visszavonási jelszót.

Példák formailag helyes visszavonási kérelemre:
• "1976-11-04 a1b2c3d4"
• "2.1.134 pacsirta"

A rejtett telefonszámról küldött SMS alapú visszavonási kérelmeket a szolgáltató az üzenet tartalmától függetlenül minden esetben elutasítja.

Tanúsítvány szolgáltatás rendes felmondás űrlap

Az Előfizető vagy szerződéses kapcsolattartó írásban kezdeményezheti a Szolgáltatási szerződés felmondását. A rendes felmondást az Előfizető aláírásával ellátva fogadjuk el, melyet elektronikusan aláírt dokumentumként továbbíthat ügyfélszolgálatunk központi e-mail címére (info@e-szigno.hu), vagy papíralapon postára adhat (1031 Budapest, Záhony u. 7. D épület).

Szerződésmódosítási kérelem űrlap (.doc)

Az Előfizető vagy szerződéses kapcsolattartó kezdeményezheti a Szolgáltatási szerződésben felsorolt alanyok listájának módosítását. A letölthető formanyomtatvány segítségével a szerződésben szereplő tanúsítvány alanyok törlése kérelmezhető. A szerződés módosítását az Előfizető aláírásával ellátva fogadjuk el, melyet elektronikusan aláírt dokumentumként továbbíthat ügyfélszolgálatunk központi e-mail címére (info@e-szigno.hu), vagy papíralapon postára adhat (1031 Budapest, Záhony u. 7. D épület).