Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

Tanúsítvány felfüggesztése és felmondása

Amennyiben elveszítette intelligens kártyáját (vagy a tanúsítványához tartozó magánkulcs vagy aláírás-létrehozó adat) illetéktelen kezekbe került, haladéktalanul gondoskodjon tanúsítványa felfüggesztéséről vagy visszavonásáról. Ha tanúsítványa nem kártyára került kibocsátásra, és úgy gondolja, hogy valaki megismerhette a tanúsítványt védő jelszót, akkor is érdemes felfüggesztenie a tanúsítványát.

Aki a kártyához (és a kártyához tartozó PIN kódhoz), illetve a magánkulcshoz és az azt védő jelszóhoz hozzájut, az Ön nevében elektronikus aláírásokat tud létrehozni. Ha felfüggesztette vagy visszavonta tanúsítványát, akkor már csak érvénytelen elektronikus aláírásokat lehet létrehozni.

A felfüggesztés és a visszavonás között az a különbség, hogy a felfüggesztés átmenetileg teszi érvénytelenné a tanúsítványt, a felfüggesztett tanúsítvány visszaállítható, vagyis újra érvényessé tehető, míg a visszavonás végérvényes állapotváltozás, a visszavont tanúsítvány  érvényessége nem állítható vissza. Azt tanácsoljuk, hogy ha kártyája elveszett, haladéktalanul függessze fel a tanúsítványát. Ha kártyáját később mégis megtalálja, a tanúsítványt visszaállíthatja. Ha a kártyát nem találja meg, akkor gondoskodjon a tanúsítvány visszavonásáról.

A tanúsítvány felfüggesztése, illetve visszavonása ingyenes, csak a tanúsítvány visszaállításáért számolunk fel díjat.

A weboldal hitelesítő (SSL/TLS) tanúsítványok érvényessége nem függeszthető fel, azok azonnal visszavonásra kerülnek, minden más tanúsítvány típus esetében a felfüggesztés igényelhető.


Felfüggesztés a weboldalunkon

A tanúsítványokat legegyszerűbben honlapunkon, online függesztheti fel a szükséges azonosító adatok megadásával. 
Tanúsítvány felfüggesztése weboldalunkon keresztül


Felfüggesztés SMS üzenet küldésével

Az e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 2018. január 1-jétől fogad SMS üzenetben érkező felfüggesztési kérelmeket. Az ügyfelek a felfüggesztésre szolgáló telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben (SMS) jelezhetik a szolgáltatónak, ha aláírást létrehozó eszközük vagy a tanúsítványhoz tartozó magánkulcsuk illetéktelen kezekbe került.

A szöveges üzenetben érkező felfüggesztési kérelmek feldolgozását a szolgáltató a beérkezést követően haladéktalanul megkezdi, majd a szolgáltató rendszere automatikusan generált válaszüzenetet küld a kérelmező telefonszámára a feldolgozás eredményéről és a felfüggesztés sikerességéről.

A szöveges üzenetben küldött kérelemben az alábbi adatokat kell megadni:
• a tanúsítvány Alanyának születési dátumát (csak természetes személy Alany esetében) vagy a tanúsítványban szereplő OID-jének utolsó három tagját;
• a tanúsítványhoz tartozó felfüggesztési jelszót.

Példák formailag helyes felfüggesztési kérelemre:
• "1976-11-04 a1b2c3d4"
• "2.1.134 pacsirta"

A rejtett telefonszámról küldött SMS alapú felfüggesztési kérelmeket a szolgáltató az üzenet tartalmától függetlenül minden esetben elutasítja.

A felfüggesztői SMS fogadására szolgáló telefonszámok:

(+36-20) 263-4943

(+36-30) 326-2187 


Felfüggesztés ügyfélszolgálatunkon keresztül


Tanúsítványát a fentieken kívül felfüggesztheti ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, vagy az ügyfélszolgálatnak megküldött írásos kérelemben a szolgáltatási szabályzat 4.9.3 fejezetében leírtak szerint.


Weboldal hitelesítő (SSL/TLS) tanúsítványok visszavonása SMS üzenet küldésével

A e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 2018. január 1-jétől fogad SMS üzenetben érkező visszavonási kérelmeket weboldal hitelesítő tanúsítványok visszavonására.

Az ügyfelek a visszavonásra szolgáló telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben jelezhetik a szolgáltatónak, ha a tanúsítványhoz tartozó magánkulcsuk illetéktelen kezekbe került.

A szöveges üzenetben érkező kérelmek feldolgozását a szolgáltató a beérkezést
követően haladéktalanul megkezdi, majd a szolgáltató rendszere automatikusan generált válaszüzenetet küld a kérelmező telefonszámára a feldolgozás eredményéről és a visszavonás sikerességéről.

A szöveges üzenetben küldött kérelemben az alábbi adatokat kell megadni:
• a tanúsítványban szereplő Alany OID utolsó három tagját;
• a tanúsítványhoz tartozó visszavonási jelszót.

Példa formailag helyes visszavonási kérelemre:
• "2.1.134 pacsirta"

A rejtett telefonszámról küldött SMS alapú visszavonási kérelmeket a szolgáltató az üzenet tartalmától függetlenül minden esetben elutasítja.

A visszavonási SMS fogadására szolgáló telefonszámok:

(+36-20) 263-4943

(+36-30) 326-2187 

Tanúsítvány szolgáltatás rendes felmondás űrlap

Az Előfizető vagy szerződéses kapcsolattartó írásban kezdeményezheti a Szolgáltatási szerződés felmondását. A rendes felmondást az Előfizető aláírásával ellátva fogadjuk el, melyet elektronikusan aláírt dokumentumként továbbíthat ügyfélszolgálatunk központi e-mail címére (info@e-szigno.hu), vagy papíralapon postára adhat (1031 Budapest, Záhony u. 7. D épület).

Szerződésmódosítási kérelem űrlap (.doc)

Az Előfizető vagy szerződéses kapcsolattartó kezdeményezheti a Szolgáltatási szerződésben felsorolt alanyok listájának módosítását. A letölthető formanyomtatvány segítségével a szerződésben szereplő tanúsítvány alanyok törlése kérelmezhető. A szerződés módosítását az Előfizető aláírásával ellátva fogadjuk el, melyet elektronikusan aláírt dokumentumként továbbíthat ügyfélszolgálatunk központi e-mail címére (info@e-szigno.hu), vagy papíralapon postára adhat (1031 Budapest, Záhony u. 7. D épület).