Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató
Algoritmusváltás tájékoztató

Az elektronikus aláírás technológiája informatikai természetéből adódóan időnként változáson megy át. A változás lényege, hogy az aláíráshoz és időbélyegzéshez használt úgynevezett kriptográfiai algoritmuskészletek megváltoznak. A változások az elektronikus aláírások és időbélyegek biztonságosabbá tételét szolgálják, és céljuk, hogy ezzel is tovább növeljék a technológia iránti bizalmat.

A Microsec zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal és más hitelesítés szolgáltatókkal együtt az elmúlt hónapokban több konzultációt is folytatott az aláírói algoritmusok változásainak szükségességét és várható következményeit illetően. Ennek folyományaként, valamint az Európai Telekommunikációs Szabványügyi Intézet (ETSI) ajánlásai alapján a magyar hatóságok is megjelentették az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 18. §-a szerinti határozatukat az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások keretében használható biztonságos algoritmusokról. (A Microsec zrt-re a Hatóság EF/26838-10/2011 iktatószámú határozat vonatkozik, a Hatóság a többi szolgáltatatóra is bocsátott ki hasonló határozatot.)

Ezen határozat értelmében 2011. december 31-ét követően:

Így 2011. december 31-ét követően nem bocsáthatunk ki a fenti algoritmusokra épülő tanúsítványt vagy időbélyeget. A 3/2005. IHM rendelet 36. § (1) értelmében a fenti algoritmusokra épülő minősített tanúsítványokat vissza kell vonnunk, e tanúsítványokat a későbbiekben már nem is lehet használni. A 2011. előtt kibocsátott intelligens kártyákra nem telepíthetőek az új típusú tanúsítványok, e kártyákat lecseréljük.

A Microsec zrt. 2011. január 1-ét követően már nem bocsát ki a fenti algoritmuskészletek szerinti kártyákat, tanúsítványokat. Az elmúlt években felvettük a kapcsolatot partnereinkkel, illetve más, elektronikus aláírást befogadó szervezetekkel, hogy rendszereik felkészüljenek az új típusú aláírások befogadására.

Az ügyfeleinket és partnereinket érintő fejleményekről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.