Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

A bejegyzés az EAT alapján készült.

Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény az alábbi elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat határozza meg:

Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás

Az elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás (röviden: hitelesítés szolgáltatás) nyújtása során egy hitelesítés szolgáltató (például az e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató) úgynevezett tanúsítványt bocsát ki ügyfelei számára.
Tanúsítványok alapján - többek között - elektronikus aláírás is létrehozható. Az elektronikus aláírás elektronikus dokumentumok hitelesítésére alkalmas, egy elektronikusan aláírt dokumentumról bebizonyítható, hogy az aláíráshoz tartozó tanúsítvány birtokosa valóban aláírta a dokumentumot. Ha valaki elektronikusan aláír egy dokumentumot, az - a 2001. évi XXXV. törvény szerint - pontosan olyan jogi következményekkel járhat, mintha a saját, kézzel írott aláírásával írta volna alá. Elektronikus aláírás elkészítéséhez a tanúsítvány mellett szükség van az úgynevezett aláírás-létrehozó adatra is. Az aláírás-létrehozó adatot a tanúsítvány birtokosa - az aláíró - őrzi, míg a tanúsítványt a hitelesítés szolgáltató közzéteszi, hogy segítségével mások ellenőrizhessék a tanúsítvány segítségével létrehozott aláírásokat. Aláírás ellenőrzése alatt azt értjük, amikor valaki - egy számítógépes program segítségével - megvizsgálja, hogy egy adott dokumentumot egy adott tanúsítvány birtokosa írt-e alá, és megvizsgálja, hogy e tanúsítvány érvényes-e. Minden tanúsítvány tartalmazza, hogy mettől meddig érvényes. Ha egy tanúsítvány érvényességi ideje lejár, a tanúsítvány érvénytelen lesz. Akkor is érvénytelen lesz a tanúsítvány, ha a kibocsátója visszavonja, vagy felfüggeszti. Az érvénytelen tanúsítvány alapján létrehozott aláíráshoz nem fűződik semmilyen joghatás, az érvénytelen tanúsítvány alapján aláírt dokumentum olyan, mintha azt egyáltalán nem írták volna alá. A törvény megkülönböztet fokozott biztonságú elektronikus aláírást, és - a sokkal szigorúbb követelményekkel rendelkező - minősített elektronikus aláírást. Magyarországon minősített aláírás csak a Nemzeti Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett, minősített hitelesítés szolgáltató által kibocsátott, minősített tanúsítvány alapján hozható létre, biztonságos aláírás-létrehozó eszköz segítségével.

Aláírás-létrehozó adat elhelyezése aláírás-létrehozó eszközön

Valamely tanúsítvány alapján végzett elektronikus aláíráshoz szükséges a tanúsítványhoz tartozó aláírás-létrehozó adat. Aki rendelkezik ezzel az aláírás-létrehozó adattal, az létre tud hozni a tanúsítványhoz tartozó elektronikus aláírásokat. Ebből következően az aláíró felelőssége az aláírás-létrehozó adatot a lehető legjobban megvédeni. Ha az aláírás-létrehozó adatot számítógépen tároljuk, akkor más, aki a számítógéphez - közvetlenül, vagy a hálózaton keresztül - hozzáfér, lemásolhatja azt. Biztonságosabb megoldás az aláírás-létrehozó adatot külön erre a célra kialakított aláírás-létrehozó eszközön, (például intelligens kártyán) létrehozni és tárolni. Az aláírás-létrehozó eszközök között a törvény megkülönbözteti a biztonságos aláírás-létrehozó eszközöket, amelyek biztonságát Magyarországon vagy az Európai Unió más országaiban akkreditált szakértők tanúsítják. Minősített elektronikus aláírás kizárólag biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozható létre.

Időbélyegzés szolgáltatás

Ha egy dokumentumon időbélyeg szerepel, az bizonyítja, hogy az a dokumentum az időbélyegen szereplő időpontban létezett, és azóta nem változott meg. Időbélyegzés szolgáltatás során az időbélyegzés szolgáltató időbélyegeket bocsát ki azon dokumentumokra, amelyekre az ügyfelei időbélyegeket kérnek. Ha egy dokumentumon elektronikus aláírás és időbélyeg egyaránt szerepel, akkor nemcsak az bizonyítható, hogy a dokumentumot az a személy írta alá, akinek a tanúsítványa az aláírásban szerepel, hanem az is, hogy a dokumentumot az időbélyegben szereplő időpont előtt írta alá, és azóta nem változtatta meg.

Elektronikus archiválás szolgáltatás

A papír alapú dokumentumokhoz hasonlóan az elektronikus (és elektronikusan aláírt) dokumentumokat is speciális körülmények között, biztonságosan kell tárolni, hogy a dokumentum (és a rajta lévő aláírás) ne sérüljön meg, és a dokumentum hitelessége hosszú távon - akár évtizedekig, sőt évszázadokig is - biztosítható legyen. Az elektronikus archiválás szolgáltató befogadja az ügyfelek által feltöltött, elektronikusan aláírt dokumentumokat, illetve a hozzájuk tartozó érvényességi láncokat. Ezt követően biztonságosan, a jogszabályoknak megfelelő módon megőrzi a feltöltött dokumentumokat és érvényességi láncokat, és a megőrzés során biztosítja ezek hitelességét. Amennyiben jogosult fél kéri, igazolást állít ki arról, hogy egy adott dokumentumot, illetve érvényességi láncot archivál, és a dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás a feltöltés pillanatában érvényes volt. Amennyiben egy dokumentum archiválását minősített archiválás szolgáltató végzi, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a dokumentumon elhelyezett aláírás érvényes.