Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató
Lejárt archív időbélyegű bírósági végzések archiválása

Értesültünk róla, hogy elektronikus archiválás szolgáltatásunk nem fogad be bizonyos cégbírósági végzéseket. A végzést tartalmazó e-akta beküldésekor archívumunk hibaüzenetet ad, miszerint a végzésen szereplő bírói aláírás érvénytelen.

Az elektronikus aláírásról szóló törvény értelmében az aláírt dokumentumok befogadásakor kötelesek vagyunk meggyőződni az aláírások érvényességéről:

Eat. „16/E. § Az elektronikus dokumentumok vagy lenyomatok átvételekor a szolgáltató ellenőrzi az elektronikus aláírást, majd beszerzi az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkat, így különösen:
a) a tanúsítvánnyal kapcsolatos információkat, az aláírás-ellenőrző adatot, valamint a tanúsítvány aktuális állapotára, visszavonására vonatkozó információkat;
b) az a) pontban felsoroltakon túl a tanúsítvány kibocsátójának szolgáltatói aláírás-ellenőrző adataira és annak visszavonására vonatkozó információkat.”

Az érintett e-aktákat megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy azon időbélyegzés szolgáltatói tanúsítvány, amely szerint a bírói aláírásokat időbélyegezték, időközben lejárt. Ezen e-aktákat azért utasítjuk vissza, mert nem tudunk eleget tenni az Eat. 16/E. § szerinti követelménynek, a lejárt tanúsítványra épülő időbélyegek érvényességéről ugyanis nem tudunk, nem lehet szabványos módon meggyőződni. Ennek következtében nem tudunk, nem lehet szabványos módon meggyőződni az időbélyeg által védett bírói aláírások érvényességéről sem (mert időközben a bírói tanúsítványok is lejártak).

Álláspontunk szerint, a kérdéses aláírásokat – jelen formájukban – egyáltalán nem lehet archiválás szolgáltatónál elhelyezni, és érvényességükről jelenleg sem archiválás szolgáltató, sem más nem tud szabványos módon meggyőződni. A kérdéses e-aktákon szereplő aláírások érvényességét egyedileg, szakértői tevékenység keretében lehet belátni. (Ha az akták a közeljövőben nem kerülnek archiválásra, előfordulhat, hogy később egyáltalán nem lehet majd belátni a bennük lévő aláírások érvényességét.)

Figyelembe véve, hogy az érintett, a cégbíróságok által használt időbélyegzés szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett szolgáltató, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az időbélyegek aláírására használt magánkulcsa illetéktelen kezekbe került volna. A Microsec zrt. figyelemmel kísérte az érintett szolgáltató visszavonási listáit, és nem tapasztalt arra utaló jelet, hogy a még érvényes szolgáltatói tanúsítványt visszavonták róla. Kibocsátottunk egy nyilatkozatot az érintett időbélyegek elfogadásáról, amelynek értelmében a kérdéses időbélyegeket érvényesnek tekintjük.

A következő megoldást javasoljuk a lejárt archív időbélyeggel ellátott bírósági végzéseket tartalmazó e-akták archiválására:

  1. Küldje el az érintett aláírást tartalmazó e-aktát ügyfélszolgálatunknak az info@e-szigno.hu címre. Lehetőleg olyan e-aktát küldjön, amely kizárólag az érintett végzést és a rajta lévő aláírást tartalmazza. A végzés, a cégtörvény értelmében nyilvános információ.
  2. Szakértőnk megvizsgálja az e-aktát, csatolja hozzá a Microsec nyilatkozatát az érintett időbélyeg elfogadásáról, csatol hozzá egy jegyzőkönyvet, miszerint az e-akta szabályos befogadásának egyetlen akadálya az érintett időbélyegzés szolgáltatói tanúsítvány lejárta, majd minősített elektronikus aláírással látja el az így kapott e-aktát, és visszaküldi Önnek.

  3. A szakértőnktől kapott e-aktát töltse fel az archívumunkba. Archiválás szolgáltatásunk ekkor a befoglaló e-aktára, és benne a szakértő aláírására vonatkozik, amelyben a szakértő kijelenti, hogy a csatolt bírói aláírás érvényes. Az archivált e-akta ekkor minden olyan információt tartalmaz, amely szerint később valaki ismét elvégezheti a szükséges ellenőrzési lépéseket. Az archiválás szolgáltatás nem vonatkozik, nem vonatkozhat az eredeti bírói aláírásra, mert annak érvényességét többé már nem lehet szabványos módon belátni.

E szakértői tevékenység ingyenes; bár a fenti probléma nem a Microsec zrt. érdekkörében következett be, az e-akták méretnövekedéséből eredő archiválási többletköltséget jóváírjuk ügyfeleinknek. Jelen ajánlatunk visszavonásig érvényes.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az aláírások megfelelő módon történő hosszú távú archiválása nehéz feladat. Azt javasoljuk, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett, minősített elektronikus archiválás szolgáltatót vegyenek igénybe az archiváláshoz, mert ha egy dokumentumot minősített archiválás szolgáltató archivál, akkor az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint vélelmezni kell, hogy az archiválást "jól" végzi, és az archivált aláírás valóban érvényes. A minősített archiválás szolgáltató jogi és anyagi felelősséget v??llal az archiválásért, így aki minősített archiválás szolgáltatót bízott meg, az kellően gondosan járt el az archiválással kapcsolatban.

Aki az archiválást saját maga végzi, vagy nem minősített szolgáltatót bíz meg az archiválással, az saját maga felel azért, hogy az archiválás megfelelő módon történjen, és ki van téve a fent leírt problémákból eredő kockázatoknak.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét a közelgő algoritmusváltásra, aminek következtében a jövőben nagyon sok meglévő archiválatlan aláírás és időbélyeg az itt leírtakhoz hasonlóan ellenőrizhetetlenné válhat.

  Az elektronikus archiválásról szeretne olvasni?
  Kíváncsi rá, mitől válhat ellenőrizhetetlenné egy korábban érvényes aláírás?
  Kíváncsi rá, milyen jogszabályi követelmények vonatkoznak az elektronikus és az elektronikusan aláírt dokumentumok archiválására?