Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató
Milyen típusú aláírást célszerű létrehozni?

Az eIDAS 25. cikke szerint az elektronikus aláírás joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú, illetve nem felel meg a minősített elektronikus aláírásra vonatkozó követelményeknek. Továbbá a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású az EU egész területén. Ugyanakkor, az EÜT csak az érvényes elektronikus aláírásokhoz kapcsol bizonyító erőt, azaz "ha az aláírás ellenőrzésének eredményéből más nem következik" (Pl.: EÜT, 97. § (1) ). Egyrészt, ha nem szabványos aláírást hozunk létre (vagy nem szabványosan kapcsoljuk az aláírt dokumentumhoz), előfordulhat, hogy rajtunk kívül senki más nem tudja értelmezni az aláírást, így senki sem tekintheti érvényes aláírásnak. Másrészt, ha nem megfelelő típusú aláírást hozunk létre, előfordulhat, hogy később műszaki szempontból nem lehet majd megállapítani annak érvényességét.

Ma a XAdES az egyik legelterjedtebb, az elektronikus aláírások formátumára vonatkozó specifikáció. A XAdES formátumot az ETSI dolgozta ki az XMLDSIG specifikáció alapján. Nemcsak egy aláírás-formátumot definiál, hanem több, egymásra épülő elektronikus aláírás formátumot-típust is meghatároz. Ezek elsősorban abban térnek el egymástól, hogy milyen visszavonási információkat csatolunk az aláíráshoz, illetve helyezünk-e el időbélyeget, és milyen időbélyegeket helyezünk el az aláíráson és a visszavonási információkon.

Azt javasoljuk, a következő elvek alapján válasszuk ki a nekünk megfelelő XAdES-típust:

 

  Az elektronikus aláírásról szeretne olvasni?
A következőkben a fent leírt elveket indokoljuk meg.
Mi ennek az oka?

Aláírás-típusok

Az aláírás ellenőrizhetőségének szempontjából a következő aláírás-típusokat tartjuk különösen fontosnak:

 

  Az egyes XAdES aláírás-típusok közti különbségről szeretne olvasni?

Meddig igazolható ezen aláírás-típusok érvényessége?

A fenti aláírás-típusoknak megfeleltethető ugyan egy-egy XAdES-típus, de az aláírások elvi ellenőrizhetősége nem a konkrét formátumtól (hanem az aláíráshoz tartozó időbélyegek és egyéb információk logikai kapcsolatától) függ, így az alábbiakban leírt megállapítások nem XAdES-specifikusak, más aláírás-formátumok esetén is teljesülnek.