Papír dokumentumok hiteles konvertálása elektronikus dokumentummá

A 13/2005. IHM rendelet lehetővé teszi, hogy papír alapú dokumentumról hiteles elektronikus másolatot készítsünk. A rendelet szerint ha papír alapú dokumentumról hiteles elektronikus másolatot szeretnénk készíteni, a dokumentumot be kell szkennelni, ki kell egészíteni különféle adatokkal (pl. a dokumentum fizikai méretei, a másolatkészítés helye és ideje, a másolatkészítő személy neve stb.), majd a kapott adatokat legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni.

  Az elektronikus aláírásról szeretne olvasni?
  Arról szeretne olvasni, hogy miért szükséges időbélyeg az aláírások megbízható ellenőrzéséhez?

Az így kapott, elektronikus aláírással ellátott dokumentum a másolatkészítő fél aláírt nyilatkozata, miszerint az adott dokumentumot az adott időpontban beszkennelte, és a kapott elektronikus dokumentum képe megegyezik az eredeti papír alapú dokumentuméval. Az elektronikus aláírás és az időbélyegzés technológiája biztosítja, hogy ilyen nyilatkozatot nem lehet más nevében készíteni, és nem lehet visszadátumozni sem. Ugyanakkor, a kapott elektronikus hitelessége attól függ, hogy mennyire bízunk meg a másolatkészítő félben.A 13/2005. IHM rendeletben előírt kötelező adatok megadása az e-Szignó program segítségével.
 
Az e-Szignó program beépített támogatást tartalmaz a konverziós rendelethez. Egyrészt támogatja dokumentumok szkennerről történő beillesztését, másrészt a dokumentumon jobb gombot kattinta a "dokumentum metaadatai" menüpont alatt a rendeletben szereplő metaadatok közvetlenül megadhatóak, és szabványos (a Dublin Core specifikáció szerint), géppel is feldolgozható módon csatolhatóak a dokumentumhoz.