Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató
Papír dokumentumok hiteles konvertálása elektronikus dokumentummá

A papíralapon létrejött dokumentumokról lehetőség van hiteles elektronikus másolat készítésére. A hiteles elektronikus másolatok készítésének szabályait a Bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény („Eüt.”) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.) Kormány rendelet („Konverziós rendelet”) szabályozza.

Az Eüt. szerint az elektronikus dokumentum bizonyító ereje megegyezik az eredeti papír alapú dokumentum bizonyító erejével, amennyiben a papír alapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályai szerinti hiteles másolatkészítéssel készül.

Ezek a feltételek a Korm. rendelet szerint többek között az alábbiak:

  Az elektronikus aláírásról szeretne olvasni?
  Arról szeretne olvasni, hogy miért szükséges időbélyeg az aláírások megbízható ellenőrzéséhez?

Az így kapott, elektronikus aláírással ellátott dokumentum a másolatkészítő fél aláírt nyilatkozata, miszerint az adott dokumentumot az adott időpontban beszkennelte, és a kapott elektronikus dokumentum képe megegyezik az eredeti papír alapú dokumentuméval. Az elektronikus aláírás és az időbélyegzés technológiája biztosítja, hogy ilyen nyilatkozatot nem lehet más nevében készíteni, és nem lehet visszadátumozni sem.

A hiteles másolatkészítéshez tehát elengedhetetlen a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás/bélyegző, amelynek kibocsátásában örömmel állunk rendelkezésükre.

Az e-Szignó program beépített támogatást tartalmaz Konverziós rendelethez. Egyrészt támogatja dokumentumok szkennerről történő beillesztését, hitelesítés záradékkal való ellátását, másrészt a dokumentumon jobb gombot kattintva "dokumentum metaadatai" menüpont alatt a rendeletben szereplő metaadatok közvetlenül megadhatóak, és szabványos Dublin Core specifikáció szerint, géppel is feldolgozható módon csatolhatóak a dokumentumhoz.