e-Szignó Online e-Kézbesítés Szolgáltatás

Az e-Kézbesítés szolgáltatásról

Az e-Szignó Online e-Kézbesítés Szolgáltatás biztosítja az Előfizető részére az elérhető kézbesítési rendszerekben – jelenleg: Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere (VIEKR) és Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszer (CEVR) – az elektronikus okiratokon alapuló kommunikáció lehetőségét.

Az alkalmazás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (továbbiakban: Vht.) előírt módon kapcsolódik a Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszeréhez, és az alkalmazással előállított elektronikus dokumentumok megfelelnek a Vht-ban foglalt, az elektronikusan kézbesített elektronikus iratokra vonatkozó követelményeknek.

Az alkalmazás a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek (továbbiakban: Ctv.) megfelelően kapcsolódik a Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszerhez, és az alkalmazással előállított elektronikus dokumentumok megfelelnek a Ctv-ben foglalt, elektronikus vagyonfelméréssel kapcsolatos követelményeknek.
Az e-Kézbesítés Szolgáltatás segítségével a papír alapú postai tértivevényes levél díjának kevesebb mint 19%-áért tud elektronikus úton tértivevényes küldeményt küldeni a kézbesítési rendszerekben.


A csatlakozás feltételei

Az e-Kézbesítés szolgáltatás használatának előfeltétele az érintett üzenetküldő rendszerekbe történő regisztráció.
A VIEKR rendszerhez történő kapcsolódás esetén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapján elérhető űrlap beküldésével lehet kezdeményezni a regisztrációt. A rendszerre kapcsolatos további információk itt érhetőek el.
A CEVR rendszer esetében a Cégszolálat honlapján található Regisztrációs lap kitöltése és beküldése szükséges. A rendszerre kapcsolatos további információk itt érhetőek el.

A kézbesítési rendszerekbe történő regisztráció után vagy azzal egyidejűleg rendelje meg az e-Kézbesítés Szolgáltatást.

A e-Kézbesítés Szolgáltatás használatához a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezni kell legalább fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal, valamint autentikációs és titkosító tanúsítvánnyal. A cégünktől vásárolt e-Szignó aláíró kártyák alkalmasak a kézbesítési rendszer használatához is. További információkat az e-Szignó aláíró kártyákról és tanúsítványokról itt talál.
Az e-Kézbesítés Szolgáltatás keretében előállított küldeményekhez szükséges időbélyegeket az e-Szignó Online rendszer biztosítja.

Az e-Kézbesítés alkalmazásra az e-Szignó Online általános szerződési feltételei vonatkoznak.


Az e-Kézbesítés Szolgáltatás díja

Az alkalmazás havi és éves díjfizetési konstrukcióban vehető igénybe.
A kimenő üzenetek díja - havi díjfizetés esetén - a tértivevényes postai küldemény díjának kevesebb mint ötöde.
A szolgáltatás használatának alapdíja teljes mértékben felhasználható üzenetek küldésére.
A bejövő üzenetek fogadása, tértivevényezése és tárolása díjmentes.
További információkat az árlistában talál.


A szolgáltatás használatáról

Ügyfeleink az e-Szignó Online e-Kézbesítés Szolgáltatás webes felületére történő bejelentkezés után tudnak iratokat küldeni, illetve fogadni a kézbesítési rendszerekben. További részleteket a felhasználói útmutató tartalmaz.
Az üzenetközvetítő rendszerben az elektronikus okiratok hitelességét a 2001. évi XXXV. törvény szerinti elektronikus aláírás és időbélyeg biztosítja, bizalmasságukat pedig a felek részére történő tanúsítvány alapú titkosítás valósítja meg.


Fontos tudni!

A Vht. 35/C. § -a szerint „a végrehajtó a kézbesítési rendszer igénybevételével, elektronikus úton tart kapcsolatot a féllel, a végrehajtási eljárás egyéb résztvevőjével, más végrehajtóval, a kamarával, bírósággal, megkeresett hatósággal, személlyel vagy szervezettel (a továbbiakban ezen alcím alatt: fél), ha azt a fél igényli és a kézbesítési rendszer felhasználási szabályzatát írásban elfogadta, vagy ha azt a fél számára törvény kötelezővé teszi”.
A fentiek értelmében a VIEKR rendszerbe regisztrált felek számára a végrehajtási eljárásban a regisztrációt követően nem lehetséges a papíralapú kézbesítés és kommunikáció.


További információ

A szolgáltatással kapcsolatban további információkért kérjük, írjon az info@e-szigno.hu e-mail címre, vagy hívja a (+36 1) 505-4444 telefonszámot.