Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

e-Kézbesítés

e-Kézbesítés segítségével megvalósítható az elektronikus dokumentumok megbízható küldése és fogadása, amely az elektronikus ügyintézés megvalósításának kihagyhatatlan láncszeme. A megoldás jellemzője, hogy a küldő fél – sikeres kézbesítés esetén – elektronikus aláírással ellátott bizonyítékot kap mind a feladás, mind pedig a címzett által történt átvétel tényéről, annak időpontjáról és az átvevő személyéről. Ezek segítségével már könnyedén adaptálhatóak az elektronikus világba is a papír alapú folyamatok esetében megszokott joghatások. Megoldásunk biztosítja továbbá az elektronikus küldemények hitelességét, sértetlenségét és titkosságát.

Microsec Megbízható Üzenettovábbító Szerver (Microsec Dependable Message Transmitter Server)

A Microsec Megbízható Üzenettovábbító Szervert elsősorban akkor ajánljuk, ha meghatározott felek (pl. hivatalok, adatszolgáltatók) közötti hivatalos kommunikáció elektronikus megvalósítására van szükség. A szerver segítségével az alkalmazási terület speciális igényeire könnyedén testre szabható az üzenettovábbító rendszer.

Lehetőségek:

* Előre definiált, XML formátumú üzenetek. A szerver támogatja az adott üzenettípushoz tartozó sémadefiníciós állományok (XSD) központi nyilvántartását és sémák verziókezelését.

Az előre meghatározott és gép által is értelmezhető adatformátum (XML) alkalmazásának köszönhetően az üzenettovábbító rendszer használata rendkívül praktikus tömegesen előforduló, ismert adatszerkezetű üzenetek (pl. elektronikus vagyonfelmérés megkeresés és válasz) esetében. Ekkor az érkező megkereséseket programok is fel tudják dolgozni, és a megfelelő adatbázishoz való hozzáférés esetében akár a választ is képes elkészíteni automatikusan, amellyel jelentős emberi munkamennyiség, idő és kiadás takarítható meg.

Microsec Megbízható Üzenettovábbító Szervert használó üzenettovábbító rendszerek:

Amennyiben a fentiek felkeltették az érdeklődését, bővebb információért kérjük, keresse munkatársainkat a sales@microsec.hu címen.