Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató

e-Szignó Online megoldások

A Microsec e-Szignó Online megoldások keretében a következő az e-Szignó Automata termékünkre épülő alkalmazásokat kínálunk ügyfeleinknek:

e-Szignó Online szoftvercsalád termékei

 
e-Szignó SAUS

Az e-Szignó SAUS (Server-side Authentication-based User key Signing) Java kódban írt webalkalmazás segítségével a felhasználók az e-Szignó SAUS szerveren hardveres kulcstároló eszközben (HSM) tárolt kulcsaikkal tudnak felhasználói azonosítást követően dokumentumokhoz tartozó lenyomatokat aláírni. Az e-Szignó SAUS alkalmazásnak nem feladata az aláírandó dokumentumok kezelése, kizárólag a külső rendszerekből kapott lenyomatok aláírását végző a felhasználó jóváhagyásával HSM-ben tárolt felhasználóhoz kötött kulccsal. Az e-Szignó SAUS rendszer kiválóan illeszthető egyéb dokumentum aláírói rendszerekhez, amelyek képesek átadni az aláírandó dokumentumok lenyimatait. Az e-Szignó SAUS több ezer felhasználó magánkulcsát tudja tárolni. Nagyobb performancia igény esetén skálázható terhelés elosztó webszerverek segítségével.

Támogatja redundáns (cluster) üzemmódot. Továbbá támogatja a HSM modulok (pl.: nCipher) használatát operátori kártyával védett kulcsok esetén is

Az e-Szignó SAUS alkalmazás az alábbi főbb szabványoknak, ajánlásoknak és protokolloknak felel meg:

Támogatott platformok:

Javasolt operációs rendszerek:

Javasolt adatbáziskelező alkalmazások:

Javasolt alkalmazás kiszolgálók:

Függőség:

Egyéb jellemzők:

 
e-Szignó ABDS

Az e-Szignó ABDS (e-Szignó Authentication Based Document Signing Service) alkalmazással olyan webszolgáltatás valósítható meg, mellyel a felhasználóknak lehetősége nyílik elektronikus dokumentumaik hiteles saját névre szóló e-aláírással történő elektronikus aláírására. Az elektronikus aláírói kulcsot a felhasználók birtokolhatják (pl.: intelligens kártyán), vagy igénybevehetik tárolt-kulcs szolgáltatók (pl.: e-Szignó SAUS) nyújtotta aláíró szolgáltatásokat is, amikor is a felhasználó valamilyen azonosítást követően egy független harmadik szolgáltatónál tárolt, névreszóló magánkulcsával hitelesíti a dokumentumait. Az e-Szignó ABDS a dokumentumok hitelesítésén túl azok hosszútávú megőrzéséről is gondoskodik, és visszakereshetőséget is biztosít. Főként intelligens mobileszközökkel rendelkező ügyfeleknek ajánljuk, akiknek az elektronikus aláírási képesség bármely pillanatban szükséges lehet. Az intelligens mobileszközök nyújtotta magasszintű autentikációs lehetőségek lehetővé teszik az e-Szignó ABDS rendszer használatát tárolt-kulcs szolgáltatók közreműködésével.

Az e-Szignó ABDS támogatja a clusteres üzemmódot.

Az e-Szignó ABDS alapértelmezetten támogatja az nCipher HSM eszközt, egyéb HSM eszköz támogatása lehetséges.

Az e-Szignó ABDS alkalmazás az alábbi főbb szabványoknak, ajánlásoknak és protokolloknak felel meg:

 

Támogatott platformok:

Javasolt operációs rendszerek: Javasolt adatbáziskelező alkalmazások: Függőség: Javasolt alkalmazás kiszolgálók: Támogatott tárolt-kulcs szolgáltató alkalmazások:

Egyéb jellemzők:

 

 
e-Szignó ABDDS

Az e-Szignó ABDDS (e-Szignó Authentication Based Dedicated Document Signing Service) alkalmazással olyan webszolgáltatás valósítható meg, mellyel elvégezhető az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés. Az ABDDS a valamely egyéb rendszer által aláírásra feltöltött dokumentumot a saját (dedikált) kulcsával aláírja és az azonosított felhasználó adatait az aláírás záradékába helyezi. Az e-Szignó ABDDS rendszer dedikált aláírói magánkulcsa vagy HSM eszköz (pl.: nCipher), vagy egy tárolt-kulcs szolgáltató felügyelete alatt állhat. Az e-Szignó ABDDS hívható dokumentum vagy dokumentum lenyomat aláírására. Az aláírt állományok csak ideigelensen kerülnek megőrzésre maximum 24 óráig, az eláírt állományok letölthetősége ezalatt folyamatosan biztosított. Az e-Szignó ABDDS rendszerrel egyszerre nagy tömegben lehet dokumentumokat hitelesíteni. Az aláírt dokumentum aláírási záradékában szereplő azonosított felhasználó adatai az azonosítást végző egyéb külső rendszer által aláírásra is kerülhet, ezzel igazolva utólag az adott felhasználó azonosításának tényét. Az ilye módon aláírt dokumentumokon lévő aláírások mint pecsétek igazolhatják, hogy mely felhasználó meghatalmazásával készült az aláírás.

Az e-Szignó ABDDS támogatja a clusteres üzemmódot.

Az e-Szignó ABDDS alapértelmezetten támogatja az nCipher HSM eszközt, egyéb HSM eszköz támogatása lehetséges.

Az e-Szignó ABDDS alkalmazás az alábbi főbb szabványoknak, ajánlásoknak és protokolloknak felel meg:

 

Támogatott platformok:

Javasolt operációs rendszerek: Javasolt adatbáziskelező alkalmazások: Javasolt alkalmazás kiszolgálók: Függőség: Támogatott tárolt-kulcs szolgáltató alkalmazások:

Egyéb jellemzők:

 
e-Szignó TSCounter

Az e-Szignó TSCounter alkalmazás időbélyeg fogyasztási adatok nyilvántartására használható webes PHP alapú megoldás. Az időbélyeg forgalmi adatokat felhasználónév/jelszó vagy autentikációs tanúsítvány esetén a tanúsítvány alanyának DN adatai alapján különbözteti meg. Az e-Szignó TSCounter alapértelmezett működés szerint mindig az előző naptári napig bezárólag tartalmazza a fogyasztási adatokat. A fogyasztási adatok betöltéséről külső cron folyamatnak kell gondoskodnia specifikált fogyasztás CSV fájlt betöltésével. A fogyasztás CSV fájl(ok) az időbélyegző webszervereken kerülnek előállításra webszerver naplók alapján. Az e-Szignó TSCounter alkalmazás

Az e-Szignó TSCounter alkalmazás az alábbi főbb szabványoknak, ajánlásoknak és protokolloknak felel meg:

Az e-Szignó TSCounter alkalmazás az alábbi funkciókat valósítja meg:

Támogatott platformok:

Javasolt operációs rendszerek: Támogatott ügyfélnyilvántartó alkalmazások

További információ érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a sales@microsec.hu e-mail címen, vagy a (+36-1) 505-4444 telefonszámon.